Digital fremstilling av krone og bro

Her slipper man konvensjonell avtrykkstagning og det ubehaget dette måtte medføre. Kronen freses ut på klinikkens digitale fresemaskin og kan sementeres etter kortere tid.

Vil du bestille time?