Kostbart hos tannlegen

Kostbart hos tannlegen

Prisen for tannbehandling et relativt høy i Norge. Dette har mange årsaker. Flere av årsakene bunner i krav fra både pasienter og myndigheter om at moderne tannbehandling skal være trygg, bygge på moderne normer for helse, miljø og sikkerhet, og i tillegg ha en høy teknisk kvalitet.

For å møte disse kravene, må tannlegen investere i stadig mer avansert utstyr. Dette koster. For å fylle kravene til dokumentasjon, må det også investeres i dyre datasystemer som skal kunne lagre store mengder data, som journaler, røntgenbilder, fotos m.m. på en trygg måte. Det tekniske vedlikeholdet av alt utstyret krever regelmessig besøk av serviceteknikere med spesialkompetanse. Også dette koster.

Med den tekniske utviklingen som har funnet sted innen odontologien, er det også et økende krav om å holde seg teknisk ajour. Hele tannhelseteamet må på kurs, ofte utenbys i flere dager. I mellomtiden må kontoret stenges. Alt dette koster.

I tillegg kan nevnes at alle forbruksvarer som brukes hos tannlegen er dyre fordi de skal være av beste kvalitet.
Ennå har en ikke kommet til utgiftene til husleie, strøm og renhold, regnskapsfører, revisor, offentlige avgifter osv, samt kanskje den største utgiftsposten, utgifter til lønninger til ansatte som setter oss i stand til å yte tannbehandling.

Etter at avdrag og renter på lån er betalt, og midler er satt av til nye investeringer, skal også tannlegen ha sin lønn. I dag er denne bare en mindre del av de totale driftskostnadene på et tannlegekontor.

Utgiftene til å drive et moderne tannlegekontor er i dag formidable. Derfor kan tannbehandling oppleves som dyrt. Alternativet kan være å redusere på kravene til alle tiltakene som gjør at du kan få trygg og god tannbehandling. Er det ønskelig?

Heldigvis har du flere muligheter til å redusere utgiftene dine til tannbehandling. Godt stell av tennene, fluorskylling og redusert bruk av sukkerholdig mat og drikke er tiltak som for de aller fleste reduserer tannlegeutgiftene. Spør tannlegen eller tannpleieren din hva nettopp du kan gjøre!

Vil du bestille time?