Enkelt implantat

Enkelt implantat

Tannimplantater brukes til erstatning av manglende tenner. De opereres inn i kjevebenet. Når benet har grodd rundt implantatene, blir selve tannerstatningen laget. Behandlingen er en prosess som strekker seg over flere tannlegebesøk og krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging. Moderne implantatbehandling er sikker og trygg behandling med god prognose og holdbarhet.

Behandlingen trinn for trinn

Behandlingen trinn for trinn

 1. Innsetting av implantat (fikstur) (fig. I-II). Operasjonen utføres under lokalbedøvelse. Etter inngrepet vil man motta mer utfyllende informasjon. Slik vet man hvordan man skal forholde seg i tiden etter operasjonen.
 2. Det tar vanligvis 8-12 uker før implantatet kan belastes. Tilhelingsperioden er normalt kortere i underkjeven enn i overkjeven.
 3. Fremstilling og montering av kronen (fig III-V). Det er en tanntekniker lager selve kronen. Kronen blir vanligvis festet med en liten skrue, slik at den senere kan tas av ved behov. Dette krever vanligvis 2 tannlegebesøk.

 

Hva koster implantatbehandling?

Implantatbehandling er omfattende og kostbar behandling. Man bør derfor motta et skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen starter.

Hvem kan få implantater?

De aller fleste kan få satt inn implantater og høy alder er i seg selv ingen hindring. En grundig forundersøkelse er likevel nødvendig før behandlingen settes i gang. Man tar røntgenbilder for å vurdere kjevekammens høyde, bredde og kvalitet. Munnhulen må være fri for infeksjoner og tannløsningssykdom (periodontitt).

I tilfeller der det ikke er nok gjenværende kjeveben til å sette inn implantater, finnes det metoder for å bygge opp igjen kjeven. Når dette er nødvendig forlenges behandlingstiden med 4-6 måneder. Ikke alle kan behandles på denne måten, og hver enkelt pasient blir derfor vurdert med tanke på dette.

Storrøykere bør ikke få implantater.

Viktig informasjon etter implantatbehandling

 • Den første tiden etter innsetting av implantatet vil man kunne oppleve en viss hevelse og blåmerker i ansiktet. Nummenhet i operasjonsområdet kan også forekomme, men dette er med svært få unntak forbigående.
 • En sjelden gang kan man oppleve at implantatet ikke fester seg i kjeven, selv etter tilhelingsperioden på 8-12 uker.
 • Enkelte er disponert for å få tannløsningssykdom (periodontitt) som får tennene til å løsne. Nedbrytning av kjeveben kan også forekomme rundt implantater og kalles da peri-implantitt. Dette kan ofte behandles, men i verste fall må implantatet fjernes. Det er derfor minst like viktig å være nøye med renhold av implantatarbeidet som med egne tenner.
 • En tannerstatning festet til implantater fungerer for de fleste pasienter som egne tenner, og den synlige delen av erstatningen ser ut som naturlige tenner. Et tannimplantat har likevel ikke samme form som en tannrot, og det kan det være vanskelig å gi overgangen mellom implantat og krone et naturlig utseende.

 

Helseopplysninger

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det viktig med oppdaterte helseopplysninger. Man må derfor gi beskjed om:

 • Sykdommer
 • Medisiner
 • Unormal blødningstendens
 • Allergier
 • Røykevaner
 • Tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
 • Graviditet
 • Angst for tannbehandling

 

For å få best mulig prognose må man:

 • Ha munnhulen fri for infeksjoner og periodontitt før behandlingen starter.
 • Ikke røyke.
 • Holde grundig rent rundt implantatene. Husk at kravet til munnhygiene og regelmessig kontroll hos tannlege er de samme som for naturlige tenner.

Vil du bestille time?