Implantat helkjeve

Hva er et implantat?

Tannimplantater brukes til erstatning av manglende tenner. De opereres inn i kjevebenet. Når benet har grodd rundt implantatene, blir selve tannerstatningen laget. I tilfeller der alle tennene i en kjeve mangler, er det mulig å operere inn flere implantater og lage en implantatbro eller protese. Behandlingen er en prosess som strekker seg over flere tannlegebesøk og krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging. Moderne implantatbehandling er sikker og trygg behandling med god prognose og holdbarhet.

Behandlingen trinn for trinn

Behandlingen trinn for trinn

 1. Innsetting av implantater (fig. I-II). Operasjonen utføres under lokalbedøvelse. Etter inngrepet vil man motta mer utfyllende informasjon. Slik vet man hvordan man skal forholde seg i tiden etter operasjonen.
 2. Det tar vanligvis 8-12 uker før implantatene kan belastes. Tilhelingsperioden er normalt kortere i underkjeven enn i overkjeven.
 3. Montering av distanser. Distansene monteres som en forlengelse av implantatene og skal fungere som fester for broen/protesen.
 4. Fremstilling og montering av broen (fig. III-IV). Det er en tanntekniker som lager selve broen / protesen. Broen eller protesen blir festet med små skruer, slik at den senere kan tas av ved behov. Dette krever vanligvis 2 eller flere tannlegebesøk.

 

Hva koster implantatbehandling?

Implantatbehandling er omfattende og kostbar behandling. Generelt kan man si at prisen avhenger av antall implantater og hvor mange tenner som skal erstattes.  Man bør i alle tilfeller motta et skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen starter.

Hvem kan få implantater?

De aller fleste kan få satt inn implantater og høy alder er i seg selv ingen hindring. En grundig forundersøkelse er likevel nødvendig før behandlingen settes i gang. Man tar røntgenbilder for å vurdere kjevekammens høyde, bredde og kvalitet. Munnhulen må være fri for infeksjoner og tannløsningssykdom (periodontitt). Storrøykere bør ikke få implantater.

I tilfeller der det ikke er nok gjenværende kjeveben til å sette inn implantater, finnes det metoder for å bygge opp igjen kjeven. Når dette er nødvendig forlenges behandlingstiden med 4-6 måneder. Ikke alle kan behandles på denne måten, og hver enkelt pasient blir derfor vurdert dersom det blir behov for dette.

Viktig informasjon etter implantatbehandling

 • Den første tiden etter innsetting av implantatet vil man kunne oppleve en viss hevelse og blåmerker i ansiktet. Nummenhet i operasjonsområdet kan også forekomme, men dette er med svært få unntak forbigående.
 • En sjelden gang kan man oppleve at et eller flere implantater ikke fester seg i kjeven, selv etter tilhelingsperioden på 8-12 uker.
 • Enkelte er disponert for å få tannløsningssykdom (periodontitt) som får tennene til å løsne. Nedbrytning av kjeveben kan også forekomme rundt innsatte implantater og kalles da peri-implantitt. Dette kan ofte behandles, men i verste fall må implantatet fjernes. Det er derfor minst like viktig å være nøye med renhold av implantatarbeidet som med egne tenner.
 • En tannerstatning festet til implantater fungerer for de fleste pasienter som egne tenner, og den synlige delen av erstatningen ser ut som naturlige tenner. Et tannimplantat har likevel ikke samme form som en tannrot, og det kan det være vanskelig å gi overgangen mellom implantat og krone et naturlig utseende.
 • Tannerstatningen utsettes daglig for mekanisk påvirkning og vil etter hvert vil bli slitt i større eller mindre grad. Den vil også kunne utsettes for skader, f.eks. brudd, på samme måte som naturlige tenner. Det er derfor viktig å være klar over at det i fremtiden vil påløpe behov for- og kostnader til vedlikehold på samme måte som for naturlige tenner.

 

Helseopplysninger

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det viktig med oppdaterte helseopplysninger. Man må derfor gi beskjed om:

 • Sykdommer
 • Medisiner
 • Unormal blødningstendens
 • Allergier
 • Røykevaner
 • Tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
 • Graviditet
 • Angst for tannbehandling

 

For å få best mulig prognose må man:

 • Ha munnhulen fri for infeksjoner og periodontitt før behandlingen starter.
 • Ikke røyke.
 • Holde grundig rent rundt implantatene. Husk at kravet til munnhygiene og regelmessig kontroll hos tannlege er det samme som for naturlige tenner.

Ubehandlet karies vil etter hvert strekke seg inn til tannens pulpa. Når dette skjer, vil pulpa infiseres av bakterier og gradvis dø. Denne prosessen kan være svært smertefull og gi kraftig tannverk. I slike tilfeller kan rotfylling være nødvendig dersom tannen skal beholdes

Vil du bestille time?